Avfall Sør tar imot svartelistede planter

Det har vært snakk om "hagerømlinger" og svartelistede planter i sommer. Kanskje du har slike i hagen din?


Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner tar imot svartelistede planter dersom du vil rydde disse bort. Gi beskjed i vekta om hva det er du har med. Små planter kan godt pakkes inn og legges i restavfallsbeholderen fordi de da vil bli brent.

 
Les mer i vedlagte skriv om hvordan behandle svartelistede planter / hagerømlinger.

Les mer om hvilke arter som er svartelista