Blir du med på strandrydding?

Avfall Sør oppfordrer innbyggerne i regionen til å rydde strender lørdag 6. mai.

Dette er datoen for den internasjonale strandryddedagen. Da går frivillige sammen om å fjerne avfall fra strender og andre marine områder.

Hva er Strandryddedagen?

Strandryddedagen er et prosjekt i regi av Hold Norge rent. Målet er å rydde den norske kyst for avfall, samt bidra til økt dokumentasjon av marint avfall. Hold Norge rent ønsker å belyse engasjement for og kunnskap om marin forsøpling, samt bidra til at flere engasjerer seg i saken

Hva kan du rydde?

Du kan rydde der du synes det trengs – over alt!

Hvor kan du levere fylte avfallssekker?

KRISTIANSAND: Bertes, Hamresanden, Sømsstranda, Kongshavn, Korsvik Marina, Storenes, Paradisbukta og Møvikstranda
SONGDALEN:
Songdalselva - parkeringsplass ved Betel
SØGNE:
Hummerviga, Lauvviga, Torvesanden og Høllesanden
VENNESLA:
Otra - Ludeflaten, Fjordparken og ved Bommen

Mandag 8. mai sørger Avfall Sør for innhenting av fylte avfallssekker.

 

Trenger du avfallssekker?

Du kan hente gratis ruller med søppelsekker følgende steder:

  • Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner - se åpningstider
  • Kristiansand kommune - servicetorget - Rådhuskvartalet på torvet, hverdager kl. 08.00-15.30
  • Songdalen kommune, Kommunikasjon og service, Songdalsvn. 53, hverdager kl. 07.30-15.00
  • Søgne kommune, Servicetorget, Rådhusvn. 1, hverdager kl. 08.00-15.30
  • Vennesla kommune, Servicetorget, Venneslamoen 1, hverdager kl. 08.00-15.30

Les mer:

Facebook-flat

Hold Norge rent - Strandryddedagen