Åpningstider - Høllen Vest
Tirsdag:
15.00 - 19.00
Torsdag:
15.00 - 19.00
Spesielle datoer

Vi holder stengt: 13. april (Skjærtorsdag), 25. mai (Kristi Himmelfartsdag), 26. desember (2. juledag),