Salg av jord, bark, grus...

Jord- og barkprodukter

rdag 7. oktober avsluttet vi salget av jord og bark på gjenvinningsstasjonene på Mjåvann og Sørlandsparken. 


På Støleheia har vi salg hele året. Jordproduktene kan kjøpes i tilhenger eller på lastebil.  Vi kan være behjelpelig med transport.

Mer informasjon om produkter gis av Grønn Vekst Sør – et selskap Avfall Sør eier sammen med Høst Verdien i avfall.
Ta en titt på de mest solgte produktene: Hage-Mix ®  –  Park-Mix ®  –   Anleggs-Jord - Bio-Tak

Steinprodukter

Sand, subbus, grus, pukk, sprengstein o.l. selges fra Støleheia Avfallsanlegg.  Støleheia Pukkverk AS eies av Avfall Sør AS og TT Anlegg.