Hjemmekompostering

Hjemmekompostering er et alternativ til brun dunk.  Kompostering er både nyttig og morsomt.  Alt organisk avfall fra kjøkken og hage kan komposteres, og du får flott næringsrik jord tilbake.

For å drive med hjemmekompostering kreves det at du er motivert for litt egeninnsats. Komposten må etterses og  bearbeides for å få et godt sluttprodukt.  Du må også disponere nok hageareal til å kunne bruke komposten du produserer.

Veiledning/ kontroll

Vi vil følge opp de som inngår avtale om hjemmekompostering med veiledning og kontroll. Vi sjekker at kompostbeholderen er av godkjent type. Vi ser hvordan kompostprosessen fungerer, måler temperatur og gir praktiske tips. Eventuelle problemer kan tas opp over telefonen, og du kan bestille kontroll dersom du har behov for det. Du betaler et årlig komposteringsgebyr.  Dette gir deg bl.a. rett til å hente gratis strø på gjenvinningsstasjonene til bruk i kompostprosessen.

Kompostering av hageavfall

Det kreves ingen avtale for å kompostere rent hageavfall åpent i en komposthaug.  Det er ikke nødvendig å legge slikt avfall i den brune dunken eller i kompostbeholderen.  Kaldkompostering av hageavfall gir verdifull jord, men kan ta noe lengre tid.