Hytterenovasjon Vennesla

Vennesla kommunestyre har bestemt at fra og med den 1. juli 2017 skal alle hytter og fritidsboliger ha hytterenovasjon. Renovasjonsordningen for avfall fra hytter og fritidsboliger baserer seg på at brukerne/abonnentene bringer avfall fra daglig husholdning til et hytterenovasjonspunkt i nærområdet hvor det er utplassert dunker eller containere for oppsamling av avfallet.


Hytterenovasjonspunkter
Avfall Sør har nå etablert en rekke hytterenovasjonspunkter nær hytter og fritidsboliger i kommunen. Du finner hytterenovasjonspunkter i Vennesla merket med H på kartet nedenfor.


Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyret for nye abonnenter er på kr. 828,52 for andre halvdel av 2017. Faktura for 2017 vil bli tilsendt i august. Gebyret for hele 2017 er på kr. 1657,03. Fra og med 2018 vil du få tilsendt faktura for hytterenovasjonsgebyr for hele året. Dette vil bli fakturert i andre termin, en gang per år.


Nøkler
Alle som betaler abonnement for hytter og fritidsboliger, skal ha fått tilsendt to nøkler til hytterenovasjonsdunkene. Det er mulig å få kjøpt ekstra nøkkel mot et vederlag ved å ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70.

Annet

Vi vil i løpet at dette første året evaluere hytterenovasjonsordningen og på det grunnlag vurdere behov for å gjøre endringer og sette inn tiltak.

 

Har du spørsmål om hytterenovasjon? Kontakt oss her.​

 

Gjenvinningsstasjoner ikon
Gjenvinningsstasjoner
Returpunkt ikon
Returpunkt
Hytterenovasjon ikon
Hytterenovasjon
Gjenvinningsstasjoner ikon
Gjenvinningsstasjoner
Returpunkt ikon
Returpunkt
Hytterenovasjon ikon
Hytterenovasjon