Kunde og innsamling

Avdelingen har ansvar for innsamling av avfall fra husholdninger og hytter og avfall som leveres til returpunktene.
Avdelingen har en driftsavdeling og et kundesenter som betjener henvendelsene til Avfall Sør. 

Avdelingsleder Kunde og innsamling
38 10 26 68 / 970 50 051
Driftsleder Kunde og innsamling
38 17 70 62 / 916 37 868
Fagleder Kunde og innsamling
38 10 26 65 / 954 19 220