Ledergruppa

Administrerende direktør
38 17 70 67/95 11 89 99
Avdelingsleder Gjenvinning og behandling
38 17 70 72 / 900 73 233
Avdelingsleder Kunde og innsamling
38 10 26 68 / 970 50 051
Avdelingsleder Økonomi og administrasjon
38 17 70 63 / 952 12 139
Avdelingsleder Plan og utvikling
38 10 26 75 / 932 00 802