Økonomi og administrasjon

Avdelingen har ansvar for økonomi, lønn, fakturering, post/arkiv og IKT. 

Avdelingsleder Økonomi
38 17 70 63 / 952 12 139