Plan og utvikling

Avdelingen har ansvar for utredninger, utviklingsprosjekter, kommunikasjon, HMS/HR, anbud og kvalitet/miljø.

Avdelingsleder Kunde og innsamling
38 10 26 75 / 932 00 802