Styret i Avfall Sør AS

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Driftsleder gjenvinningsstasjoner
38 18 53 90 / 906 65 635
Ansattes representant i styret
99 26 96 10