Årsrapport for 2019

Avfall Sør eies av kommunene Kristiansand og Vennesla. Konsernets hovedansvar er å drive renovasjonsvirksomhet i regionen, på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte. Her kan du lese om hva som skjedde i Avfall Sør i 2019: