Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 24. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner har ordinære åpningstider. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk har åpnet som normalt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Avfall Sør tar imot svartelistede planter

Planter som ikke er en naturlig del av norsk natur. Eksempler på svartelistede planter: Rynkerose, lupin, kjempebjørnekjeks, parkslirekne med flere.


Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner tar imot svartelistede planter dersom du vil rydde disse bort. Gi beskjed i vekta om hva det er du har med. Små planter kan godt pakkes inn og legges i restavfallsbeholderen fordi de da vil bli brent.

Hvor skal de leveres?
Hvis du vet at hageavfallet inneholder svartelistede planter med frø, skal du kaste dem i grå dunk for restavfall. Du kan også pakke dem inn og levere dem som restavfall til forbrenning på en av våre gjenvinningsstasjoner. Gi beskjed i vekta om hva det er du har med.

Hvorfor må det leveres slik?
Svartelistede planter sprer seg aggressivt, er livskraftige og danner tette bestander som fortrenger andre vekster.

Hvordan behandles de?
Svartelistede planter destrueres sammen med restavfall å energigjenvinningsanlegget Returkraft like nord for Kristiansand sentrum.

Ønsker du å vite mer?
Les mer i vedlagte skriv om hvordan behandle svartelistede planter / hagerømlinger eller sjekk ut denne linken.

Les mer om hvilke arter som er svartelista