Forslag til ny avfallsplan

Avfall Sør har sendt forslaget til ny avfallsplan til eierkommunene for politisk behandling. Planen forventes godkjent innen januar 2021.


Forside - Avfall Sørs Avfallsplan 2021-2024