Avfallteknisk norm- høringsutkast

Avfall Sør Husholdning har i samarbeid med eierkommunene i regionen revidert Avfallsteknisk norm. Den reviderte normen vil bli behandlet politisk i den enkelte kommune. I forkant av politisk behandling har Avfall Sør Husholdning besluttet å sende normen ut på høring til parter som kan bli berørt av endringene.

 

Normen har vært gjeldende i to år, og fungert som:
-et verktøy for kommunene til å stille riktige funksjonskrav til avfallsløsninger i plansammenheng
-en veileder for arkitekter, utbyggere og entreprenører i planlegging av avfallsløsninger

De største endringene i revidert utgave er:
-spesifikt krav til nedgravd avfallsløsning for utbygginger over en viss størrelse (s. 6)
-tydeliggjøring av aktiviteter og ansvar i forbindelse med planlegging av avfallsløsninger (s. 7 og 8)
-reviderte krav og anbefalinger for ulike avfallsløsninger (s. 10, 15 og 16)

 

«Høringsperioden gikk ut 6. februar. Vi anbefaler å benytte normen som rådgivende også før den vedtas i kommunene. Eventuelle sprøsmål kan rettes til Gunn Spikkeland Hansen på gunn@avfallsor.no