Det ble ingen streik blant renovatørene

 Det ble ingen streik blant renovatørene i Kristiansand og Vennesla fra mandag 28. September.

Innbyggere kan sette ut dunker til tømming som normalt.