Endrede hentetider på grunn av helligdager våren 2020

Helligdager i mai og juni medfører at vi kommer og henter avfallet ditt på andre tidspunkter enn vanlig. Renovatørene har lange dager, så ha tålmodighet og la dunken(e) stå fremme til renovatøren har tømt hos deg.

Våre gjenvinningsstasjoner holder stengt følgende dager:

Fredag 1. mai
Torsdag 21. mai
Mandag 1. juni