TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Endrede tømmedager i mai og juni

I forbindelse med 17. mai, Kristi himmelfartsdag og Pinse har renovatørene våre fri og gjenvinningsstasjonene holder stengt. Her finner du åpningstidene på gjenvinningsstasjonene.

  • Har du normalt tømmedag onsdager får du tømt dunkene torsdag 18. mai.
  • Har du normalt tømmedag torsdager får du tømt dunkene fredag etter Kristi himmelfartsdag.
  • Har du opprinnelig tømmedag mandager vil vi tømme dunkene tirsdag 6. juni - dagen etter 2. pinsedag.

Renovatøren kjører doble skift disse dagene. Vi minner derfor om at dunkene settes ut senest kl. 06.00 på tømmedag.