TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Endrede tømmedager i mai

I forbindelse med Kristi himmelfartsdag (10. mai), 17. mai, og pinse har renovatørene våre fri og gjenvinningsstasjonene holder stengt. Her finner du åpningstidene på gjenvinningsstasjonene.


Har du normalt tømmedag torsdager får du tømt dunkene fredag 11. mai og fredag 18. mai.
Har du opprinnelig tømmedag mandager vil vi tømme dunkene tirsdag 22. mai - dagen etter 2. pinsedag.
Renovatøren kjører doble skift disse dagene. Vi minner derfor om at dunkene settes ut senest kl. 06.00 på tømmedag.

OBS! I forbindelse med Tour des fjords tirsdag 22. mai må renovatørene tømme avfallsbeholdere til langt utover på kvelden.