Endring av tømmedager i mai og juni 2019

Helligdager i mai og juni medfører at vi kommer og henter avfallet ditt på andre tidspunkter enn vanlig. Renovatørene har lange dager, så ha tålmodighet og la dunken(e) stå fremme til renovatøren har tømt hos deg.