TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Faktura for 2. termin er forsinket

På grunn av problemer i forbindelse med oppgradering av regnskapssystemet er utsending av fakturaer forsinket fra onsdag 15. mai til mandag 27. mai.
Dette gjelder faktura til husholdningskunder for 2. kvartal samt for hytterenovasjon.
Fakturaene vil få forfall tirsdag 25. juni.

Vi beklager forsinkelsen.