TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Fjerning av hytterenovasjon på Langenes

Etter ønske fra grunneier fjernes hyttepunktet ved Langenesveien 375-379 ( ved kanalen ), onsdag 8. mai 2019.

Hytteeiere henvises til å benytte andre punkter for hytterenovasjon, angitt i kartet under:

Slik sorterer du avfallet.

Gjenvinningsstasjoner ikon
Gjenvinningsstasjoner
Returpunkt ikon
Returpunkt
Hytterenovasjon ikon
Hytterenovasjon
Gjenvinningsstasjoner ikon
Gjenvinningsstasjoner
Returpunkt ikon
Returpunkt
Hytterenovasjon ikon
Hytterenovasjon