Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Problemer med å melde deg av vårt SMS-varsel?

Avfall Sør har for tiden utfordringer med SMS-tjenesten på tømming av avfall. Er du av dem som ikke klarer å melde deg av SMS-tjenesten? Vennligst ta kontakt med oss på 38 17 70 70 eller send en e-post til post@avfallsor.no så hjelper vi deg. Beklager bryderiet!

Forhåndsvarsel om endring i forskrift om husholdningsavfall

Forskriften omfatter håndtering av husholdningsavfall i Avfall Sørs eierkommuner, og regulerer Avfall Sørs og abonnentenes ansvar og oppgaver knyttet til sortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall.

Hensikten med denne revisjon av forskriften er å oppdatere til riktige kommuner etter kommunesammenslåing, og sørge for nødvendig vedtak i nye Kristiansand kommune. Det er samtidig presisert i forskriften at det er abonnenter, ikke innbyggere generelt, som kan levere avfall til returpunkt og gjenvinningsstasjoner. Det er ingen endring i innbyggeres rettigheter, da tjenestene alltid har vært forbeholdt avfall fra boenheter det betales renovasjonsgebyr for. Henvisninger til andre lover er oppdatert, og §§ 49 og 50 i forurensingsloven er inkludert i hjemmelsgrunnlaget.

Avfall Sør vil med dette forhåndsvarselet gi berørte parter mulighet til å sende innspill til endringene.

Innspill sendes per e-post til post@avfallsor.no eller til Avfall Sør AS, Postboks 4094, 4689 Kristiansand.

Frist: 30. september 2020.