Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 24. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner har ordinære åpningstider. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk har åpnet som normalt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Franzefoss Gjenvinning AS har nå overtatt Avfall Sør Bedrift AS

Franzefoss Gjenvinning AS har nå overtatt Avfall Sør Bedrift AS

Franzefoss Gjenvinning AS overtok fra 15. desember, alle aksjer i Avfall Sør Bedrift AS. Selskapet vil innen kort tid skifte navn, men videreføres inntil videre som eget datterselskap. Franzefoss Gjenvinning AS er ett av 3 heleide datterselskaper i det norske familieeide Franzefosskonsernet med Franzefoss AS som morselskap.

franzefoss_logo_gjenvinning_graa_CMYK
Hovedaktiviteter er innsamling, sortering og behandling av næringsavfall og mottak og behandling av farlig avfall, boreavfall fra Nordsjøen og skrapjern. Selskapet har avdelinger en rekke steder i landet, men ikke på Sørlandet.

Franzefoss Gjenvinning AS er et solid selskap som sysselsetter rundt 300 ansatte med en omsetning i 2013 på 835 millioner kr.

Virksomheten i det nye selskapet vil bli drevet videre med dagens ansatte, avtaler, anlegg og avfallsordninger. Omprofilering av beholdere, container, arbeidstøy, hjemmeside mv vil skje fortløpende, men det tar nok en stund før ASB-logo og -navn er skiftet ut med respektive for Franzefoss.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Truls Markussen
daglig leder i Franzefoss Gjenvinning AS
Mobil 90 55 86 68
E-post: truls.markussen@franzefoss.no

Geir Ove Tørnkvist
daglig leder i nytt firma «Franzefoss Gjenvinning Sør AS» eller tilsvarende
Mobil 94 79 31 00

Til ny nettside er tatt i bruk, kan våre kunder benytte kontaktinfo fra Avfall Sør Bedrift – TRYKK HER!