Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 24. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner har ordinære åpningstider. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk har åpnet som normalt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Vi skal bli bedre til å sortere på gjenvinningsstasjonene

Fra 2019 må du levere restavfall løst fra henger eller i gjennomsiktige avfallssekker. Det er ikke for å være vrang, men det er viktig at miljøgifter i farlig avfall får riktig sluttbehandling og at ressursene blir brukt best mulig. Avfall er fremtidens råvarer. Sammen ønsker Avfall Sør å utnytte verdiene i avfallet bedre enn i dag. Vi skal omgjøre mer husholdningsavfall til nye ressurser ved økt materialgjenvinning.