Vi skal bli bedre til å sortere på gjenvinningsstasjonene

Fra 2019 må du levere restavfall løst fra henger eller i gjennomsiktige avfallssekker. Det er ikke for å være vrang, men det er viktig at miljøgifter i farlig avfall får riktig sluttbehandling og at ressursene blir brukt best mulig. Avfall er fremtidens råvarer. Sammen ønsker Avfall Sør å utnytte verdiene i avfallet bedre enn i dag. Vi skal omgjøre mer husholdningsavfall til nye ressurser ved økt materialgjenvinning.