TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Vi skal bli bedre til å sortere på gjenvinningsstasjonene

Fra 2019 må du levere restavfall løst fra henger eller i gjennomsiktige avfallssekker. Det er ikke for å være vrang, men det er viktig at miljøgifter i farlig avfall får riktig sluttbehandling og at ressursene blir brukt best mulig. Avfall er fremtidens råvarer. Sammen ønsker Avfall Sør å utnytte verdiene i avfallet bedre enn i dag. Vi skal omgjøre mer husholdningsavfall til nye ressurser ved økt materialgjenvinning.