TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Glass- og metalligloer tas bort fra Tinnheia torvI begynnelsen av uke 34 (20/8-26/8) fjernes glassigloene på Tinnheia torv (Tinnheiveien 16). Årsaken er behov for flere parkeringsplasser. Nærmeste glassiglo er Kobberveien 18 eller på Grim torv. 

NB: Fra våren 2019 innfører Avfall Sør ny henteordning av glass- og metallemballasje hjemme hos alle våre husholdningsabonnenter.

Du finner Avfall Sørs returpunktene ved å søke i kartet under:

Gjenvinningsstasjoner ikon
Gjenvinningsstasjoner
Returpunkt ikon
Returpunkt
Hytterenovasjon ikon
Hytterenovasjon