Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Problemer med å melde deg av vårt SMS-varsel?

Avfall Sør har for tiden utfordringer med SMS-tjenesten på tømming av avfall. Er du av dem som ikke klarer å melde deg av SMS-tjenesten? Vennligst ta kontakt med oss på 38 17 70 70 eller send en e-post til post@avfallsor.no så hjelper vi deg. Beklager bryderiet!

Hvor skal ammunisjon leveres?

Dersom du oppdager eller ønsker å kvitte deg med ammunisjon og skudd, fenghetter, dynamitt, krutt og granater skal du la det ligge og kontakte politiet på telefon 02800. Det kan være smart å ta et mobilbilde av eksplosivene for oversendelse til politiet.
Hvor skal det leveres?
Avklares i telefonsamtale med politiet.


Hvorfor må det leveres slik?
Det kreves særskilte og strenge tillatelser for sikker håndtering av eksplosiver.
Du kan sette liv og helse i fare, både personell på gjenvinningsstasjonen og kunder som er innom for å levere avfall dersom du kommer med eksplosiver på en av våre gjenvinningsstasjoner.


Hvordan behandles det?
Politiet avtaler med rett firma som har tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til å destruere eksplosiver.