Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 24. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner har ordinære åpningstider. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk har åpnet som normalt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Hvor skal ammunisjon leveres?

Dersom du oppdager eller ønsker å kvitte deg med ammunisjon og skudd, fenghetter, dynamitt, krutt og granater skal du la det ligge og kontakte politiet på telefon 02800. Det kan være smart å ta et mobilbilde av eksplosivene for oversendelse til politiet.
Hvor skal det leveres?
Avklares i telefonsamtale med politiet.


Hvorfor må det leveres slik?
Det kreves særskilte og strenge tillatelser for sikker håndtering av eksplosiver.
Du kan sette liv og helse i fare, både personell på gjenvinningsstasjonen og kunder som er innom for å levere avfall dersom du kommer med eksplosiver på en av våre gjenvinningsstasjoner.


Hvordan behandles det?
Politiet avtaler med rett firma som har tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til å destruere eksplosiver.