Hytterenovasjon i påskenStore snømengder og tidlig påske skaper i år utfordringer i forbindelse med åpning av hytterenovasjonen.
Størst utfordring er utkjøring av dunker, men også innesnødde dunker som bildet fra Øvrebø viser.
Vi har lenge stått klare til å sette ut hyttedunkene, men snøen ble liggende lenge. Alle hyttepunktene ble befart i uke 11, og ut ifra denne befaringen kjører vi ut hyttedunker hele uke 12. 
Derfor er det slik at selv om snøen nå tiner, rekker vi dessverre ikke å få ut alle dunkene i Kristiansand og Søgne før påske.

Følgende steder vil det bli kjørt ut dunker for papir/papp og restavfall til påske.