Hytterenovasjon – ny ordning med nøkkelNytt fra 2015 er at alle dunker er låst. Formålet er å sikre at ordningen er best mulig for de som betaler for denne tjenesten. Hytteeiere skal nå ha fått tilsendt et brev med nøkkel. Ta kontakt med vårt kundesenter ( 38 17 70 70 eller post@avfallsor.no) om dere ikke har mottatt brev om dette.Dunkelåsenøkkel

Dunker for husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger er utplassert fra påske. Avfallet skal sorteres som restavfall og papp/papir.

Emballasje av glass, metall og plast kan leveres til våre returpunkter.

Hytteeiere kan også levere større mengder avfall til våre gjenvinningsstasjoner.