Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 24. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner har ordinære åpningstider. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk har åpnet som normalt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Hytterenovasjon – ny ordning med nøkkelNytt fra 2015 er at alle dunker er låst. Formålet er å sikre at ordningen er best mulig for de som betaler for denne tjenesten. Hytteeiere skal nå ha fått tilsendt et brev med nøkkel. Ta kontakt med vårt kundesenter ( 38 17 70 70 eller post@avfallsor.no) om dere ikke har mottatt brev om dette.Dunkelåsenøkkel

Dunker for husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger er utplassert fra påske. Avfallet skal sorteres som restavfall og papp/papir.

Emballasje av glass, metall og plast kan leveres til våre returpunkter.

Hytteeiere kan også levere større mengder avfall til våre gjenvinningsstasjoner.