TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Innsamlede FM-radioer får nytt liv i Litauen og Polen

Avfall Sør merker at FM-nettet har slukket i Agder: Folk har strømmet til for å skrote FM-radioene sine i sommer. Kilde: Fædrelandsvennen 14.08.2017

Trykk på artikkelen for bedre oppløsning