TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Innsamling av grovavfall

Innsamling av grovavfall - prøveprosjekt


Prøveordningen med innsamling av grovavfall er avsluttet per 26.6.17. Prosjektet skal nå evalueres.