Nå skal alle brukte batterier leveres til gjenvinningsstasjoner eller forhandlere

 Småbatterier

Enkelt å huske og gir mindre forurensning.

Diverse fakta om batterier

Dette skriver Miljødirektoratet om batterier