Nå skal alle brukte batterier leveres til gjenvinningsstasjoner eller forhandlere