TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Nedsatt hastighet grunnet anleggsarbeid på Støleheia


Det pågår for tiden anleggsarbeid ved datalagringssenteret til Bulk Infrastructure på vei inn til Støleheia Avfallsanlegg.  Grunnet stor anleggstrafikk og mange arbeidere langs veikanten er fartsgrensen satt ned til 50 km/t.

Avfall Sør anmoder trafikanter å overholde skiltet hastighet av hensyn til egen og andres sikkerhet.