Nedsatt hastighet grunnet anleggsarbeid på Støleheia


Det pågår for tiden anleggsarbeid ved datalagringssenteret til Bulk Infrastructure på vei inn til Støleheia Avfallsanlegg.  Grunnet stor anleggstrafikk og mange arbeidere langs veikanten er fartsgrensen satt ned til 50 km/t.

Avfall Sør anmoder trafikanter å overholde skiltet hastighet av hensyn til egen og andres sikkerhet.