TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Norsk Gjenvinning Renovasjon trer inn i eksisterende innsamlingskontrakt med Avfall Sør

Tømming av nedgravde containere på Tangen i Kristiansand

Overgangen skjer fra fredag 29. september.

 

Les hele pressemeldingen her