Norsk Gjenvinning Renovasjon trer inn i eksisterende innsamlingskontrakt med Avfall Sør

Tømming av nedgravde containere på Tangen i Kristiansand

Overgangen skjer fra fredag 29. september.

 

Les hele pressemeldingen her