TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Nye tømmedager for mange abonnenter

Avfall Sør arbeider i disse dager med en omlegging av kjøreruter for innhenting av husholdningsavfall. Har du nylig sjekket tømmekalenderen din her på hjemmesiden har du kanskje fått opp en oversikt med ny tømmedag. DA ER DET DEN NYE OVERSIKTEN SOM GJELDER FOR DIN ADRESSE.  Innen fredag 31. august vil du få et brev i posten fra Avfall Sør med informasjon om dine tømmedager. Mer informasjon vil bli lagt ut her på hjemmesiden fra torsdag 30. august. Endringer i kjøreruter gjelder fra mandag 3. september.