TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Pant på kasserte fritidsbåter

Foto: Lars Pedersen - Avfall Sør


Fra 1. oktober 2017 innførte Miljødirektoratet en tilskuddsordning der båteiere kan motta 1000 kroner per leverte fritidsbåt ved søknad om tilskudd.

Innbyggere i Avfall Sørs eierkommuner kan levere fritidsbåter på Mjåvann, Støleheia eller Sørlandsparken. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres. Ordningen gjelder både plast- og trebåter. (Aluminiumbåter er ikke omfattet av refusjonsordningen).

Mottaket begrenser seg til selve skroget. Og betingelsen er at man fjerner og kildesorterer det som måtte være igjen av løse gjenstander, olje, drivstoff, motor, elektriske kabler og lignende, før båtvraket leveres på anvist plass på gjenvinningsstasjonen.

Slik går du fram for å søke om refusjon for kassert fritidsbåt 

1. Last ned skjema for søknad om tilskudd på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak.
2. Fjern alle løse gjenstander på båten, slik at det kun er skroget igjen.
3. Båten fraktes til gjenvinningsstasjonen på Mjåvann, Støleheia eller Sørlandsparken.
4. Skjema for levering fylles ut sammen med en av operatørene på gjenvinningsstasjonen
5. Skann inn eller ta bilde av skjemaet. Last det opp i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.
6. Det må søkes om refusjon i perioden 1. januar til 1. desember samme år som båten er kassert.
7. Etter at skjemaet er registrert mottar du 1000 kroner fra Miljødirektoratet.

Visuell beskrivelse - slik leverer du inn båten din!


Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at miljøgifter og mikroplast havner i naturen.