Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Koronaviruset - oppdatert 2. april

Lørdag 28. mars åpnet gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken igjen MED REDUSERT KAPASITET. Mjåvann gjenvinningsstasjon holder åpent MED REDUSERT KAPASITET. For å begrense antall kunder samlet inne på stasjonen vil biler bli sluppet inn i puljer. Vi oppfordrer innbyggerne om å ikke bruke den ekstra tiden de har i hjemmet, til å rydde i garasjen og kjøre unna avfall. Støleheia Avfallsanlegg har nye åpningstider: Mandag-fredag 07.30-15.00. Høllen Vest samt Mjåvann Bruktbutikk holdes stengt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Vrakpant på båt

Foto: Lars Pedersen - Avfall Sør


Fra 1. oktober 2017 innførte Miljødirektoratet en vrakpant på båter der båteiere kan motta 1000 kroner per leverte fritidsbåt ved søknad om tilskudd.

Innbyggere i Avfall Sørs eierkommuner kan levere fritidsbåter på Mjåvann, Støleheia eller Sørlandsparken. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres. 

Mottaket begrenser seg til selve skroget. Og betingelsen er at man fjerner og kildesorterer det som måtte være igjen av løse gjenstander, olje, drivstoff, motor, elektriske kabler og lignende, før båtvraket leveres på anvist plass på gjenvinningsstasjonen.

Slik går du fram for å søke om pant for kassert fritidsbåt 

1. Last ned skjema for søknad om tilskudd på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak.
2. Fjern alle løse gjenstander på båten, slik at det kun er skroget igjen.
3. Båten fraktes til gjenvinningsstasjonen på Mjåvann, Støleheia eller Sørlandsparken.
4. Skjema for levering fylles ut sammen med en av operatørene på gjenvinningsstasjonen
5. Skann inn eller ta bilde av skjemaet. Last det opp i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.
6. Det må søkes om refusjon i perioden 1. januar til 1. desember samme år som båten er kassert.
7. Etter at skjemaet er registrert mottar du 1000 kroner fra Miljødirektoratet.

Visuell beskrivelse - slik leverer du inn båten din!


Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at miljøgifter og mikroplast havner i naturen og materialer som kan brukes på nytt blir tatt vare på.