TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.
Plastemballasje samles ikke lenger inn fra returpunkter

Plastemballasje samles ikke lenger inn ved returpunkter

Fra februar 2018 hentes plastemballasje fra husholdninger i sekk hver fjerde uke, på samme rute som papiravfall i grønn dunk.
Henteordning av plastemballasje fra returpunkter opphørte når ny henteordning ble igangsatt.

I Vennesla opphører de siste to returpunktene for plastemballasje i november 2018.  Dette gjelder punktene ved Erkleivveien og ved Vennesla kirke.