Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Koronaviruset - oppdatert 2. april

Lørdag 28. mars åpnet gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken igjen MED REDUSERT KAPASITET. Mjåvann gjenvinningsstasjon holder åpent MED REDUSERT KAPASITET. For å begrense antall kunder samlet inne på stasjonen vil biler bli sluppet inn i puljer. Vi oppfordrer innbyggerne om å ikke bruke den ekstra tiden de har i hjemmet, til å rydde i garasjen og kjøre unna avfall. Støleheia Avfallsanlegg har nye åpningstider: Mandag-fredag 07.30-15.00. Høllen Vest samt Mjåvann Bruktbutikk holdes stengt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Posebyen - nedgravde avfallsstasjoner og fortausutvidelserPlan for nedgravde avfallsstasjoner og fortausutvidelser i Posebyen ble godkjent i By- og miljøutvalget 8/9-16.

Det kom inn mange positive kommentarer til løsningen med nedgravde avfallsstasjoner under høringen, men det er stilt spørsmål ved stor gebyrøkning for de som per i dag har fellesløsninger. Motivasjonen for å endre avfallsløsning er ikke effektivisering, men å tilby en oppgradert og bedre løsning for innbyggerne både praktisk, estetisk og med tanke på brannfare, så man kan ikke forvente et lavere gebyr. Men Avfall Sør ser at det kan virke urimelig med en økning på mer enn 50 %, og ønsker å legge rette for større grad av differensiering. Det sees derfor på om utvikling av en slik modell kan fremskyndes for å imøtekomme problemstillingen i Posebyen.

For å utnytte samordningsgevinst vil avfallsstasjonene i Skippergata forberedes/etableres i løpet av høsten 2016. Ingen beboere i fellesløsninger vil få endring i gebyr for 2016.

(Bildet er et illustrasjonsfoto)