Posebyen - nedgravde avfallsstasjoner og fortausutvidelserPlan for nedgravde avfallsstasjoner og fortausutvidelser i Posebyen ble godkjent i By- og miljøutvalget 8/9-16.

Det kom inn mange positive kommentarer til løsningen med nedgravde avfallsstasjoner under høringen, men det er stilt spørsmål ved stor gebyrøkning for de som per i dag har fellesløsninger. Motivasjonen for å endre avfallsløsning er ikke effektivisering, men å tilby en oppgradert og bedre løsning for innbyggerne både praktisk, estetisk og med tanke på brannfare, så man kan ikke forvente et lavere gebyr. Men Avfall Sør ser at det kan virke urimelig med en økning på mer enn 50 %, og ønsker å legge rette for større grad av differensiering. Det sees derfor på om utvikling av en slik modell kan fremskyndes for å imøtekomme problemstillingen i Posebyen.

For å utnytte samordningsgevinst vil avfallsstasjonene i Skippergata forberedes/etableres i løpet av høsten 2016. Ingen beboere i fellesløsninger vil få endring i gebyr for 2016.

(Bildet er et illustrasjonsfoto)