Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 24. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner har ordinære åpningstider. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk har åpnet som normalt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Posebyen - nedgravde avfallsstasjoner og fortausutvidelserPlan for nedgravde avfallsstasjoner og fortausutvidelser i Posebyen ble godkjent i By- og miljøutvalget 8/9-16.

Det kom inn mange positive kommentarer til løsningen med nedgravde avfallsstasjoner under høringen, men det er stilt spørsmål ved stor gebyrøkning for de som per i dag har fellesløsninger. Motivasjonen for å endre avfallsløsning er ikke effektivisering, men å tilby en oppgradert og bedre løsning for innbyggerne både praktisk, estetisk og med tanke på brannfare, så man kan ikke forvente et lavere gebyr. Men Avfall Sør ser at det kan virke urimelig med en økning på mer enn 50 %, og ønsker å legge rette for større grad av differensiering. Det sees derfor på om utvikling av en slik modell kan fremskyndes for å imøtekomme problemstillingen i Posebyen.

For å utnytte samordningsgevinst vil avfallsstasjonene i Skippergata forberedes/etableres i løpet av høsten 2016. Ingen beboere i fellesløsninger vil få endring i gebyr for 2016.

(Bildet er et illustrasjonsfoto)