Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Koronaviruset - oppdatert 2. april

Lørdag 28. mars åpnet gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken igjen MED REDUSERT KAPASITET. Mjåvann gjenvinningsstasjon holder åpent MED REDUSERT KAPASITET. For å begrense antall kunder samlet inne på stasjonen vil biler bli sluppet inn i puljer. Vi oppfordrer innbyggerne om å ikke bruke den ekstra tiden de har i hjemmet, til å rydde i garasjen og kjøre unna avfall. Støleheia Avfallsanlegg har nye åpningstider: Mandag-fredag 07.30-15.00. Høllen Vest samt Mjåvann Bruktbutikk holdes stengt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

PropanbeholderePropanflaske kan inneholde rester, og er en trykkbeholder. Leveres som farlig avfall.

Farlig avfall er skadelig for mennesker og miljø. Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.

Det er viktig å levere farlig avfall/miljøfarlig avfall i originalemballasjen slik at det blir mulig for mottaksanlegget å håndtere innholdet. Farlig avfall kan du levere til en av regionens fire gjenvinningsstasjoner på Støleheia, Sørlandsparken, Mjåvann eller Høllen Vest. Er du i tvil om hva som er farlig avfall/miljøfarlig avfall? La alltid tvilen komme miljøet til gode, spør oss gjerne om råd.