PropanbeholderePropanflaske kan inneholde rester, og er en trykkbeholder. Leveres som farlig avfall.

Farlig avfall er skadelig for mennesker og miljø. Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.

Det er viktig å levere farlig avfall/miljøfarlig avfall i originalemballasjen slik at det blir mulig for mottaksanlegget å håndtere innholdet. Farlig avfall kan du levere til en av regionens fire gjenvinningsstasjoner på Støleheia, Sørlandsparken, Mjåvann eller Høllen Vest. Er du i tvil om hva som er farlig avfall/miljøfarlig avfall? La alltid tvilen komme miljøet til gode, spør oss gjerne om råd.