Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 24. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner har ordinære åpningstider. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk har åpnet som normalt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

PropanbeholderePropanflaske kan inneholde rester, og er en trykkbeholder. Leveres som farlig avfall.

Farlig avfall er skadelig for mennesker og miljø. Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.

Det er viktig å levere farlig avfall/miljøfarlig avfall i originalemballasjen slik at det blir mulig for mottaksanlegget å håndtere innholdet. Farlig avfall kan du levere til en av regionens fire gjenvinningsstasjoner på Støleheia, Sørlandsparken, Mjåvann eller Høllen Vest. Er du i tvil om hva som er farlig avfall/miljøfarlig avfall? La alltid tvilen komme miljøet til gode, spør oss gjerne om råd.