Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Problemer med å melde deg av vårt SMS-varsel?

Avfall Sør har for tiden utfordringer med SMS-tjenesten på tømming av avfall. Er du av dem som ikke klarer å melde deg av SMS-tjenesten? Vennligst ta kontakt med oss på 38 17 70 70 eller send en e-post til post@avfallsor.no så hjelper vi deg. Beklager bryderiet!

Revidert forskrift for husholdningsavfall vedtatt

Etter offentlig høring våren 2017 er revidert forskrift for husholdningsavfall vedtatt av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla, og det er Avfall Sør som på vegne av eierkommunene forvalter forskriften.

Forrige forskrift ble vedtatt i 2010, og den nye utgaven er ikke endret vesentlig. Det er gjort noen oppdateringer i forhold til nytt gebyrregelverk som ble innført i 2015, spesielt når det gjelder definisjon av boenheter. I tillegg er det innført krav om samtykke for innsamling av husholdningsavfall i henhold til Forurensningslovens §32.