Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 24. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner har ordinære åpningstider. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk har åpnet som normalt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Revisjon av Forskrift for husholdningsavfall

Høring av forslag til revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla

Gjeldende forskrift for husholdningsavfall ble vedtatt i Avfall Sørs eierkommuner Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i juni 2010, og trådte i kraft 1. juli samme år. Forskriften er relativt kortfattet, og er supplert med utfyllende bestemmelser i teknisk norm og administrative retningslinjer. Forskrift, norm og retningslinjer finnes alle på Avfall Sør sin hjemmeside avfallsor.no under meny/informasjon/dokumenter.

Hensikten med revisjon av forskrift for husholdningsavfall er å sikre den kommunale styringsretten over husholdningsavfallet samt å finne gode miljømessig løsninger og ivareta hensynet til kommunens innsamlings- og behandlingsløsninger. Forurensningslovens §30 sier at ingen kan samle inn husholdningsavfall uten samtykke fra kommunen. I forslag til revidert forskrift er det lagt til et kapittel (kapittel 5) med krav om at det må søkes om samtykke for innsamling av husholdningsavfall. Her er det fastsatt krav til hvordan det skal søkes om samtykke, hvordan oppgaven skal utføres, krav til rapportering og hvem som kan oppfylle kravene kommunen stiller med mer. Selve søknadsprosessen med krav til dokumentasjon om søker og avfallsplan for hva som skal samles inn, vil fastsettes i egen retningslinje.

I tillegg har det vært et behov for å foreta en oppdatering og revisjon av andre forhold i eksisterende forskrift og harmonisering mellom forskrift og gebyrregelverk. Dette gjelder blant annet definisjon av boenheter, omtale av flere retningslinjer enn før, og presiseringer om tilsyn. Avfall Sør har her jobbet for at regelverket skal være tydelig for husholdningene og sammen med retningslinjene sikre at husholdningene får en enhetlig og rettferdig behandling.

Høringsforslag er sendt ut til diverse høringsinstanser for uttalelse og kunngjøres i Fædrelandsvennen.

Uttalelser sendes innen 2. mai 2017 til:

Avfall Sør AS, v/Elisabeth A. Helle, Postboks 4094, 4689 Kristiansand  eller epost: post@avfallsor.no

Man kan også skrive inn høringsuttalelser i dette skjemaet: