TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Salg av jord og bark starter opp igjen lørdag 6. april på Mjåvann og i Sørlandsparken

Har du ikke tid til å vente til lørdag 6. april kan du få kjøpt jord og bark på Støleheia Avfallsanlegg. Husk også at vi laster opp tilhengeren din.

På Støleheia kan du hele året få kjøpt: kompost, jord, bark, subbus, grus, pukk, sprengstein. Les mer.