Slik kaster du brukte batterier

♻️  Samle brukte batterier i et syltetøyglass eller i en eske hjemme. Det er ofte noe restenergi igjen i batterier.

♻️  Teip polene på batteriene for å unngå at de kortslutter, slik at de ikke  utgjør en brannfare.

♻️  Oppbevar batteriene borte fra barn, sollys og annet metall.

♻️  Ta med batteriene til butikken der du kjøper nye eller ta dem med på gjenvinningsstasjonen til mottak for elektroavfall og farlig avfall. Avfall Sørs ansatte hjelper deg med rett sortering.

👍  Batterier som håndteres riktig gjenvinnes til nye metaller.

😀  Takk for at du sorterer.

👎 Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko.