TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Slik sorterer du julen

JULEPAPIR
Glanset julepapir, julebånd, tau, hyssing, tape, isopor og annet krimskrams legger du i den grå dunken!
Dersom den grå dunken er full kan du besøke en av våre gjenvinningsstasjoner - se åpningstider.

JULETRÆR
kan leveres som hageavfall på gjenvinningsstasjonene.

ELEKTRONIKK
Gjelder DVD-spiller, TV, Playstation, Ipad etc. Vi har mottak for alle typer elektroavfall på gjenvinningsstasjonene.

Se andre tips om riktig sortering på sortere.no