TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Snøværet skaper forsinkelserStore snømengder den siste tiden skaper utfordringer og vanskelige drifts- og kjøreforhold for våre renovatører.

For at Avfall Sør skal få tømt dunkene er det viktig at disse settes frem til veikant/fortauskant ved kjørbar vei, senest kl. 06.00 på tømmedag. Plasseringen av dunkene på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø.
Dersom vei på grunn av snø eller annen hindringer ikke er kjørbar, kan renovatøren unnlate å tømme beholderen.

Vi ber om tålmodighet og forståelse for at det kan oppstå noen forsinkelser denne tiden med mye snø.