Sorteringsguide på 12 ulike språk

I samarbeid med Tolketjenesten TolkSør har Avfall Sør utarbeidet sorteringsguider som forteller hvordan innbyggerne skal sortere sitt husholdningsavfall.

  • Sorteringsguidene kan åpnes som pdf-filer.  Ved utskrift anbefales A3-format.
  • Målgruppe er innbyggerne i Avfall Sørs eierkommuner.  Mer spesifikt; for opplæring av flyktninger, til bruk i skolene og som oppslag i søppelrom for sameier, borettslag og lignende.
  • Arbeidet med å oversette og kvalitetssikre oversettelsene er utført av Tolketjenesten TolkSør i Kristiansand. De har utført et omfattende arbeid for Avfall Sør.

 

Sorteringsveiledere med bilder:
Trykk på bildene for bedre oppløsning