Tips til sortering i julen

På julekvelden kan det bli mange gaver og mye innpakningspapir og emballasje som skal sorteres. Et godt tips er å lage enkle «kildesorteringsstasjoner» i stuen. Rigg opp egne kartonger eller gjennomsiktige sekker for glanset gavepapir og bånd, plastemballasje og papp.

JULEPAPIR
Glanset julepapir kaster du i dunk for restavfall. Glanset julepapir inneholder ofte lite papirfibre og store mengder leire og fargestoffer. Dette gjør at papiret ikke er egnet til materialgjenvinning, men istedenfor blir energigjenvunnet ved forbrenning.

ANNET INNPAKNINGSPAPIR
Grått julepapir og avispapir inneholder mye fiber og kan kastes i dunk for papp og papir.

BOBLEPLAST
Mange gaver er beskyttet av bobleplast under gavepapiret. Bobleplast, som i praksis er LDPE-plastfolie, er ren og fin plastemballasje som kan kildesorteres som plastemballasje. Imidlertid kan den også brukes til å pakke ned julepynt i, eller du kan spare den til neste års julegaveinnpakking.

GAVEBÅND
Ulike bånd, tau, hyssing, tape, isopor og annet krimskrams legger du i dunk for restavfall!
Dersom restavfallsdunken er full kan du besøke en av våre gjenvinningsstasjoner - se åpningstider julen 2019 eller se alle åpningstider.

RIBBEFETT OG SMULT
Etter at ribba er stekt, kan du la stekebrettet med fettet stå til det blir kaldt. Stivnet fett skraper du av og legger det i matavfallsbøtta og dunk for bioavfall. Flytende fett og oljer helles over i en drikkekartong, teip igjen og kast i dunk for restavfall.

TELYSHOLDERE
er laget av aluminium og egner seg utmerket til kildesortering når stearinen er brent opp. Da sorteres de som metallemballasje og kastes i dunk for glass- og metallemballasje. Du må huske å trykke løs vekeholderen av stål i bunnen av telysholderen, noe som er enkelt å gjøre.

JULETRÆR - naturlige
kan leveres som hageavfall på gjenvinningsstasjonene.

JULETRÆR - i plast
leveres som restavfall på gjenvinningsstasjonen.

JULEKULER AV PLAST OG GLASS
kastes i restavfallet.

JULETRENETT OG VEDNETT
sorteres som restavfall for energigjenvinning. Juletrenett og vednett skal ikke sorteres som plastemballasje, heller ikke hvis det ser ut som plast. De skaper tekniske problemer under den videre sorteringen og blir ikke materialgjenvunnet.

SNØ- OG GLITTERSPRAY
Spraybokser med drivgass og tomme spraybokser sorteres som farlig avfall og leveres gjenvinningsstasjonen.

ELEKTRONIKK
Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner tar vi imot alle typer elektronikk fra husholdningene. Eksempler er DVD-spillere, TV, batterier, hårfønere, lyspærer, blinkesko.

FYRVERKERI
Fyrverkeri som ikke brukes på nyttårsaften, såkalt udetonert fyrverkeri skal leveres tilbake til forhandleren.
Fyrverkeri som er brent kan kastes i dunk for restavfall eller i restavfallscontainer på gjenvinningsstasjonen.

 

Se andre tips om riktig sortering på her eller sortere.no