Tre avfallspunkter klare til bruk i Posebyen

Det første avfallspunktet med nedgravde containere (punkt 6) ble tatt i bruk i november 2016. Ca 100 boenheter er tilknyttet, og tilbakemeldingene er gode. Fredag 17/2 ble det installert en innsats for å redusere volumet i restavfallsinnkastet. Avfall Sør beklager hvis det gir utfordringer for beboerne som ikke lenger kan kaste større avfallssekker. Grunnen til tiltaket er at man ønsker å forberede en eventuell uttesting av gebyrmodell basert på innkast, samt legge til rette for bedre og mer effektiv drift av systemet.

I månedsskiftet februar/mars settes ytterligere to punkter i drift (punkt 2 og 19). Berørte husstander må huske å sette ut alle tre dunkene til tømming mandag 6. mars. De skal ikke trilles inn igjen.  Avfall Sør henter de inn innen tirsdag 7. mars


Øvrige avfallspunkter

  • Punktet i krysset Elvegata/Gyldenløves gate (punkt 9) er under etablering og vil åpnes i vår
  • Det andre punktet i Gyldenløves gate (punkt 14), samt fem punkter i øvre del (ved Henrik Wergelands gate og Kristian IVs gate, punkt 5,8,10,11 og 13) planlegges åpnet høsten 2017
  • Punktene i tilknytning til Rådhusgata (punkt 4 og 18) planlegges åpnet i løpet av 2018.

 

Kartskisse av nedgravde avfallscontainere i Posebyen
(trykk på kartet for bedre oppløsning)