Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 24. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner har ordinære åpningstider. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk har åpnet som normalt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Veldig bra sortert plastemballasje på Flekkerøya

Avfall Sør Husholdning har satt i gang et prøveprosjekt med innsamling av plastemballasje på Flekkerøya. Resultatene fra første henting den 23. november var meget positive:

  • 526 poser var satt fram (fra totalt 968 adresser)
  • Dette veide totalt 1.400 kilo
  • Representant fra materialselskapet Grønt Punkt Norge (Oslo)
  • Hele 95,5 % var riktig sortert = VELDIG BRA
  • 4,5 % av innsamlet plast var feilsortert
RIKTIG SORTERT FEIL SORTERT