Veldig bra sortert plastemballasje på Flekkerøya

Avfall Sør Husholdning har satt i gang et prøveprosjekt med innsamling av plastemballasje på Flekkerøya. Resultatene fra første henting den 23. november var meget positive:

  • 526 poser var satt fram (fra totalt 968 adresser)
  • Dette veide totalt 1.400 kilo
  • Representant fra materialselskapet Grønt Punkt Norge (Oslo)
  • Hele 95,5 % var riktig sortert = VELDIG BRA
  • 4,5 % av innsamlet plast var feilsortert
RIKTIG SORTERT FEIL SORTERT