TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Ingen tømming av plastemballasje fra nedgravde containere fredag 21. septemberFredag 21. september setter vinden en stopper for tømming av plastemballasje fra nedgravde containere.  Bor du i Posebyen eller andre områder med slik fellesløsning, ber vi om forståelse for at containeren ikke er tømt i dag. Vi skal forsøke å tømme igjen i morgen og på mandag.